Toimintakertomus 2014

7 huhtikuun, 2015

SETS ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2014
HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSESSA 31.3.2015

1. Yleistä

Tämä on kertomus Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran (SETS ry.) vuodelta 2014. Vuosi 2014 oli seuran kahdeskymmeneskahdeksas toimikausi.

Toimikautena 2014 SETSin jäsenmäärä laski hieman. Jäseniä oli vuonna 2014 yhteensä 72, tämä oli viisi jäsentä vähemmän kuin vuonna 2013.

Vuoden sääntömääräiset kokoukset järjestettiin Helsingissä 28.3.2014 ja 25.11.2014. Kevätkokouksessa käsiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013. Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä valittiin vuoden 2015 hallitus.

2. Hallitus

SETSin vuoden 2013 syyskokouksessa (27.11.2013) valittiin hallitus vuodelle 2014. Hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin Jaakko Seppälä (Helsinki), varapuheenjohtajaksi Outi Hupaniittu (Helsinki), sihteeriksi Maija Uusitalo (Turku) ja muiksi jäseniksi Henry Bacon (Helsinki), Outi Hakola (Helsinki), Marjo Kovanen (Helsinki), Anna Möttölä (Helsinki), Tytti Rantanen (Tampere) ja Kaisa Hiltunen (Jyväskylä). Hallituksen ulkopuoliseksi taloudenhoitajaksi valittiin Helena Honka-Hallila. Vuoden 2013 toiminnantarkastajina toimivat Juha Elomäki (Tampere) ja Harri Kilpi (Helsinki).

Hallitus piti toimikaudella viisi kokousta: 6.2., 31.3., 11.6., 19.08., ja 19.11.2013. Kolme hallituksen kokouksista pidettiin Helsingissä, kaksi kokouksista oli sähköpostikokouksia. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Hakola (4), Uusitalo (3), Bacon (4), Hupaniittu (4), Möttölä (3), Seppälä (5), Rantanen (3), Hiltunen (3).

3. Jäsenistö ja tiedottaminen

Vuonna 2014 seuran jäsenmäärä oli 72, joista 22 oli opiskelijajäseniä ja 47 varsinaisia jäseniä sekä 3 ilmaisjäseniä. Jäsenmaksun suorittaneille lähetettiin vuoden 2014 Lähikuvan vuosikerta.

Seuran tiedottaminen tapahtui pääosin sähköpostilistan (sets@uta.fi), Facebookin (facebook.com/SETSry) ja www-sivujen kautta, https://sets.wordpress.com/. Vuosikokouskutsut lähetettiin postitse niille jäsenille, jotka eivät olleet ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan. Seuran sähköpostilistaa ylläpiti Sami Kolamo.

4. Julkaisutoiminta

SETS on mukana Lähikuva-yhdistyksessä julkaisemassa Lähikuva-lehteä, joka on vakiintuneen aseman saavuttanut suomalainen elokuvan, television ja muun audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunut tieteellinen lehti. SETSin lisäksi Lähikuva-lehden julkaisijoihin kuuluvat Turun elokuvakerho, Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaine, Varsinais-Suomen elokuvakeskus ja Laurea-ammattikorkeakoulun viestinnän linja. Seuran jäsenyyteen sisältyy Lähikuva-lehti. Seura maksaa jokaisesta jäsentilauksesta 10 euroa. SETS haki vuonna 2014 taloudellista tukea Lähikuva-lehden julkaisutoimintaan Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Lisäksi lehti saa taloudellista tukea Valtion elokuvataidetoimikunnalta.

Vuonna 2014 Lähikuvan päätoimittajana toimi Laura Saarenmaa ja toimitussihteerinä Tytti Rantanen. Numerossa 3–4/2014 toimitussihteerinä toimi Kaisu Hynnä. Toimituskuntaan kuuluivat Jenni Hokka, Ilona Hongisto, Maiju Kannisto, Katariina Kyrölä, Martti Lahti, Kimmo Laine, Anneli Lehtisalo, Rami Mähkä, Mari Pajala, Antti Pönni, Tommi Römpötti, Jaakko Seppälä ja Tanja Sihvonen. Lähikuvasta ilmestyi toimikaudella kolme numeroa, jotka olivat teemanumeroita. Numeron 1/2014 teemana oli mediamaisema, numeron 2/2014 teemana oli Femme Fatale ja tuplanumeron 3–4/2014 teemana oli elokuvan paikat.

Seuran kirjajulkaisujen levityskanavina olivat toimikauden aikana Tiedekirjan ja Akateemisen kirjakaupan ohella Helsingin Suomalainen kirjakauppa, Turun Kirjakahvila, Kirjavälitys Oy, verkkokirjakauppa Granum ja seuran omat www-sivut.

5. Seminaarit

Vuonna 2014 SETS järjesti jäsenseminaarin Helsingissä tieteiden talolla 25.11.2014. Tilaisuus tarjosi seuran jäsenille mahdollisuuden esitellä tutkimustaan, verkostoitua ja nähdä alan uutta kiinnostavaa tutkimusta. Tilaisuuteen osallistui 25 SETSin jäsentä.

6. Jäsenyydet ja edustukset

Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Suomen tiedekustantajien liiton ja Lähikuva-yhdistyksen jäsen. SETS on jatkanut myös yhteistyötään Kansallisen audiovisuaalisen instituutin, Aalto-yliopiston, Turun yliopiston mediatutkimuksen, Tampereen yliopiston tiedotusopin ja Helsingin yliopiston elokuva- ja tv-tutkimuksen oppiaineiden kanssa.

7. Talous

Seuran taloudellinen tilanne on vakiintuneella tasolla ja mahdollistaa seuran perustoiminnan sekä pienimuotoisen oma-aloitteisen toiminnan. Seuran muu toiminta on kuitenkin riippuvainen ulkopuolisista avustuksista. Seura sai toimikaudellaan avustusta Tieteellisten seurain valtuuskunnalta Lähikuva-lehden julkaisemiseen.

Advertisement

Toimintakertomus 2010

20 toukokuun, 2011

SETS ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2010
HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSESSA 25.3.2011.

1. Yleistä

Tämä on kertomus Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran (SETS ry.) vuodelta 2010. Vuosi 2010 oli seuran kahdeskymmenesviides toimikausi.

Toimikautena 2010 SETSin jäsenmäärä väheni hiukan, jäseniä oli yhteensä 66. Toimintavuonna seura järjesti kotimaista elokuvaa tutkivien tutkijatapaamisen Helsingissä ja  Imaginary Japan – konferenssijulkaisu julkaistiin.

Vuoden sääntömääräiset kokoukset järjestettiin Helsingissä 5.3.2010 ja 25.11.2010. Kevätkokouksessa käsiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2009 ja syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011 sekä valittiin vuoden 2011 hallitus.

2. Hallitus

SETSin vuoden 2009 syyskokouksessa (16.11.2009) valittiin hallitus vuodelle 2010. Hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin Harri Kilpi (Helsinki), varapuheenjohtajaksi Jaakko Seppälä (Helsinki), sihteeriksi Maija Uusitalo (Turku) ja muiksi jäseniksi Henry Bacon (Helsinki), Outi Hakola (Turku), Outi Hupaniittu (Turku), Marjo Kolehmainen (Tampere), Eija Niskanen (Tokio) ja uutena jäsenenä Anna Möttölä (Helsinki).

Hallituksen ulkopuoliseksi taloudenhoitajaksi valittiin Helena Honka-Hallila. Vuoden 2010 tilintarkastajina jatkoivat Juha Elomäki (Tampere) ja Katja Rintala (Turku).

Hallitus piti toimikaudella seitsemän kokousta: 11.1, 5.3., 9.4., 7.5., 28.5., 23.8. ja 25.11.2010. Kaikki hallituksen kokoukset pidettiin Helsingissä. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Kilpi (6), Uusitalo (7), Bacon (6), Hakola (5), Hupaniittu (5), Kolehmainen (6), Möttölä (5),  Niskanen (0) ja Seppälä (5). Lisäksi pidettiin yksi suunnittelutapaaminen vuonna 2011 järjestettävää konferenssia varten 9.2.2010.

3. Jäsenistö ja tiedottaminen

Vuonna 2010 seuran jäsenmäärä oli 66, joista 29 oli opiskelijajäseniä ja 34 varsinaisia jäseniä sekä 3 ilmaisjäseniä. Jäsenmaksun suorittaneille lähetettiin vuoden 2010 Lähikuvan vuosikerta.

Seuran tiedottaminen tapahtui pääosin sähköpostilistan (sets@uta.fi) ja www-sivujen kautta, https://sets.wordpress.com/. Vuosikokouskutsut lähetettiin postitse niille jäsenille, jotka eivät olleet ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan. Seuran sähköpostilistaa ylläpiti Marjo Kolehmainen.

Seuran www-sivuilla julkaistiin myös hallituksen kirjoittamia blogi-kirjoituksia. Sivuille on mahdollista pyytää myös seuran jäsenien tai muiden henkilöiden vierailevia blogi-kirjoituksia. Vuonna 2010 julkaistiin seuraavat kolumnit:  Spektaakkelista toiseen (Hakola), Miksi junassa juodaan sakea? (Seppälä), Tunnelma kuvia käytännön mediakasvatuksesta (Kilpi), Painia pojat (Niskanen), Elokuvallinen elämä (Möttölä), Näytteillä, julkisuudessa (Hupaniittu), Sayonara kon ja Kawamoto (Niskanen), Homoillasta vinokinoon (Kolehmainen).

4. Julkaisutoiminta

SETS on mukana Lähikuva-yhdistyksessä julkaisemassa Lähikuva-lehteä, joka on vakiintuneen aseman saavuttanut suomalainen elokuvan, television ja muun audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunut tieteellinen lehti. SETSin lisäksi Lähikuva-lehden julkaisijoihin kuuluvat Turun elokuvakerho, Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaine, Varsinais-Suomen elokuvakeskus ja Laurea-ammattikorkeakoulun viestinnän linja. Seuran jäsenyyteen sisältyy Lähikuva-lehti. Seura maksaa jokaisesta jäsentilauksesta 10 euroa. SETS haki vuonna 2010 taloudellista tukea Lähikuva-lehden julkaisutoimintaan Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Lisäksi lehti saa taloudellista tukea Valtion elokuvataidetoimikunnalta. Vuonna 2010 Lähikuvan päätoimittajana toimi FT Kimmo Laine ja toimitussihteerinä Laura Saarenmaa. Toimituskuntaan kuuluivat Jenni Hokka, Ilona Hongisto, Heidi Keinonen, Martti Lahti, Anneli Lehtisalo, Mari Pajala, Antti Pönni, Tommi Römpötti, Laura Saarenmaa, Jaakko Seppälä ja Tanja Sihvonen.

Lähikuvasta ilmestyi toimikaudella neljä numeroa, jotka olivat teemanumeroita. Numeron 1/2010 teemana olivat Puvut ja puvustaminen, numeron 2/2010 Aki Kaurismäki, numeron 3/2010 Ulkomaiset vaikutteet ja lokalisaatio suomalaisessa mediakulttuurissa ja 4/2010 Avantgarde.

Seuran kirjajulkaisujen levityskanavina olivat toimikauden aikana Tiedekirjan ja Akateemisen kirjakaupan ohella Helsingin Suomalainen kirjakauppa, Turun Kirjakahvila, Kirjavälitys Oy, verkkokirjakauppa Granum ja seuran omat www-sivut.

Vuoden 2010 aikana saatiin valmiiksi Imaginary Japan -konferenssin julkaisu. Kirjoittajien tekstit oltiin saatu taittoon vuoden alussa ja vuoden aikana julkaisu viimeisteltiin ja se julkaistiin vuoden lopulla. Julkaisun vastuuhenkilönä toimi Eija Niskanen. Kokoelma julkaistiin International Institute for Popular Culture julkaisusarjassa on luettavissa osoitteessa: http://iipc.utu.fi/imaginaryjapan/

5. Seminaarit

SETS järjesti 10.9.2010 Helsingissä Tieteiden talolla tapaamisen suomalaisen elokuvan tutkijoille. Keskustelutilaisuudessa oli 19 osanottajaa useista eri yliopistoista ja korkeakouluista, aina graduntekijöistä jo väitelleisiin tutkijoihin. Tilaisuus oli jatkoa vuonna 2009 Turussa järjestetylle tapaamiselle ja onnistui erinomaisesti. Päivän aikana pidettiin 12 esitelmää, joiden aiheet vaihtelivat mykkäelokuvasta animaatioon ja tie-elokuvista elokuvan tyylihistoriaan. Keskustelussa toivottiin lisää vastaavia tilaisuuksia SETSiltä. Osallistujamäärä nousi huomattavasti edellisvuotisesta, joten tarvetta jatkotilaisuuksille on.

SETS myös valmisteli vuoden 2010 aikana kaksipäiväistä seminaaria käyttäjälähtöisistä sisällöistä audiovisuaalisessa mediassa. Seminaari järjestetään Helsingissä vuoden 2012 keväällä. Seminaari toteutetaan yhteistyössä Kansallisen Audiovisuaalisen arkiston, Turun Yliopiston mediatutkimuksen oppiaineen, Helsingin yliopiston Elokuva- ja televisiotutkimuksen oppiaineen, Taideteollisen korkeakoulun, Tampereen yliopiston Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitoksen ja Mediakulttuurin oppiaineen sekä Koulukinon kanssa.

6. Jäsenyydet ja edustukset

Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Suomen tiedekustantajien liiton ja Lähikuva-yhdistyksen jäsen. SETS on jatkanut myös yhteistyötään Suomen elokuva-arkiston, Taideteollisen korkeakoulun, Turun yliopiston mediatutkimuksen, Tampereen yliopiston tiedotusopin ja Helsingin yliopiston elokuva- ja tv-tutkimuksen oppiaineiden kanssa.

7. Talous

Seuran taloudellinen tilanne on vakiintuneella tasolla ja mahdollistaa seuran perustoiminnan sekä pienimuotoisen oma-aloitteisen toiminnan. Seuran muu toiminta on kuitenkin riippuvainen ulkopuolisista avustuksista. Seura sai toimikaudellaan avustusta Tieteellisten seurain valtuuskunnalta Lähikuva-lehden julkaisemiseen.


Toimintakertomus 2009

5 huhtikuun, 2010

SETS ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2009
HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSESSA 5.3.2010

1. Yleistä

Tämä on kertomus Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran (SETS ry.) vuodelta 2009. Vuosi 2009 oli seuran kahdeskymmenesneljäs toimikausi.

Toimikautena 2009 SETSin jäsenmäärä säilyi entisellä tasolla, jäseniä oli yhteensä 69. Toimintavuonna seura järjesti animaatioihin keskittyvän seminaarin sekä kotimaista elokuvaa tutkivien tutkijatapaamisen. Samalla valmisteltiin Imaginary Japan – konferenssijulkaisu julkaisukuntoon.

Vuoden sääntömääräiset kokoukset järjestettiin Helsingissä 20.3.2009 ja 26.11.2009. Kevätkokouksessa käsiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2008 ja syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010 sekä valittiin vuoden 2010 hallitus.

2. Hallitus

SETSin vuoden 2008 syyskokouksessa (2.12.2007) valittiin hallitus vuodelle 2009. Hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin Harri Kilpi (Helsinki), varapuheenjohtajaksi Jaakko Seppälä (Espoo), sihteeriksi Outi Hakola (Helsinki) ja muiksi jäseniksi Henry Bacon (Helsinki), Outi Hupaniittu (Turku) ja uusina jäseninä Marjo Kolehmainen (Tampere) ja Eija Niskanen (Tokio). Hallituksesta erosi vuoden vaihteessa Varpu Rantala, Satu Kyösola ja Jenni Hokka.

Hallituksen ulkopuoliseksi taloudenhoitajaksi valittiin Helena Honka-Hallila. Vuoden 2010 tilintarkastajina jatkoivat Juha Elomäki (Tampere) ja Katja Rintala (Turku), varatilintarkastajiksi Hanna Kangasniemi (Helsinki) ja Tapani Maskula (Turku).

Hallitus kokoontui toimikaudella 4 kertaa: 4.2, 1.9., 9.10 ja 26.11.2009. Kaikki hallituksen kokoukset pidettiin Helsingissä. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Kilpi (4), Hakola (3), Bacon (4), Hupaniittu (4), Kolehmainen (2), Niskanen (1) ja Seppälä (3).

3. Jäsenistö ja tiedottaminen

Vuonna 2009 seuran jäsenmäärä oli 69, joista 24 oli opiskelijajäseniä ja 42 varsinaisia jäseniä sekä 3 ilmaisjäseniä. Jäsenmaksun suorittaneille lähetettiin vuoden 2009 Lähikuvan vuosikerta.

Seuran tiedottaminen tapahtui pääosin sähköpostilistan (sets@uta.fi) ja www-sivujen kautta, https://sets.wordpress.com/. Vuosikokouskutsut lähetettiin postitse niille jäsenille, jotka eivät olleet ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan. Seuran sähköpostilistaa ylläpiti Marjo Kolehmainen.

Seuran www-sivuilla julkaistiin myös hallituksen kirjoittamia blogi-kirjoituksia. Sivuille on mahdollista pyytää myös seuran jäsenien tai muiden henkilöiden vierailevia blogi-kirjoituksia. Vuonna 2009 julkaistiin seuraavat kolumnit: Valkokankaan Hollywood (Jaakko Seppälä 4.3.), Suomalaisen elokuvan koko kuva (Outi Hupaniittu 21.4.), Tähti edustaa (Eija Niskanen 19.5.), Väkivallan lumoon (Harri Kilpi, 11.6.), Väkivallan lumo (Henry Bacon 7.9.) ja Poliittisesti epäkorrekti elokuvahuumori (Marjo Kolehmainen 2.11.).

4. Julkaisutoiminta

SETS on mukana Lähikuva-yhdistyksessä julkaisemassa Lähikuva-lehteä, joka on vakiintuneen aseman saavuttanut suomalainen elokuvan, television ja muun audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunut tieteellinen lehti. SETSin lisäksi Lähikuva-lehden julkaisijoihin kuuluvat Turun elokuvakerho, Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaine, Varsinais-Suomen elokuvakeskus ja Laurea-ammattikorkeakoulun viestinnän linja. Seuran jäsenyyteen sisältyy Lähikuva-lehti. Seura maksaa jokaisesta jäsentilauksesta 10 euroa. SETS haki vuonna 2009 taloudellista tukea Lähikuva-lehden julkaisutoimintaan Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Lisäksi lehti saa taloudellista tukea Valtion elokuvataidetoimikunnalta. Vuonna 2009 Lähikuvan päätoimittajana toimi FT Kimmo Laine ja toimitussihteerinä FM Katariina Kyrölä. Toimituskuntaan kuuluivat Sari Elfving, Ilona Hongisto, Martti Lahti, Anneli Lehtisalo, Mari Pajala, Antti Pönni, Laura Saarenmaa, Jaakko Seppälä ja Tanja Sihvonen.

Lähikuvasta ilmestyi toimikaudella neljä numeroa, jotka olivat teemanumeroita. Numeron 1/2009 teemana olivat mykkäelokuvat, numeron 2/2009 ruotsalaisuus, numeron 3/2009 juontajuus ja 4/2009 pohdittiin elokuva- ja televisiokritiikkiä.

Seuran kirjajulkaisujen levityskanavina olivat toimikauden aikana Tiedekirjan ja Akateemisen kirjakaupan ohella Helsingin Suomalainen kirjakauppa, Turun Kirjakahvila, Kirjavälitys Oy, verkkokirjakauppa Granum ja seuran omat www-sivut. Tilauksia tuli myös suoraan sihteeri Outi Hakolalle, joka hoiti seuran kirjamyynnin. SETS-kirjojen varasto sijaitsee Anneli Lehtisalon työhuoneessa Tampereella, ja Lehtisalo on myös hoitanut tilausten lähettämisen eteenpäin.

Vuoden 2009 aikana edistetiin Imaginary Japan -konferenssin julkaisua. Vuoden aikana saatiin kirjoittajilta artikkelien ensimmäiset versiot, hankittiin niille referee-kommentit ja kielentarkastatettiin artikkelit. Vuoden 2009 lopussa artikkelit saatettiin taittoon julkaisemista varten. Julkaisun vastuuhenkilönä toimii Eija Niskanen.

5. Seminaarit

Vuonna 2009 Suomen Elokuvatutkimuksen Seura järjesti seminaarin kotimaisesta animaatiosta. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Suomalaisen Elokuvan Festivaalin kanssa Turussa 15.4.2009. Seminaarissa olivat puhujina tutkija Outi Hakola (Kotimainen animaatio osana elokuvakulttuuria), tutkija Tuula Leinonen (Suomalaisen animaation tekeminen ja pala-animaatiot), elokuvaohjaaja Kari Juusonen (Niko. Lentäjän poika -elokuva sekä kokemuksia nukke- ja vaha-animaatiosta) ja tutkija Marjo Kolehmainen (Animaatio ja huumori).  Seminaarin yhteydessä järjestettiin koostenäytös Turun ammattikorkeakoulussa animaatioita opiskelevien töistä ja tämän lisäksi animaatio oli yksi keskeinen teema Suomalaisen Elokuvan festivaalilla.

SETS järjesti 16.4.2009 yhteistyössä Turun yliopiston historian laitoksen kanssa tapaamisen suomalaisen elokuvan tutkijoille. Keskustelutilaisuudessa oli 10 osanottajaa useista eri yliopistoista ja korkeakouluista, aina graduntekijöistä jo väitelleisiin tutkijoihin. Tilaisuus onnistui erinomaisesti ja osallistujien yhteisenä toivomuksena oli saada sille jatkoa, jolla voidaan luoda entistä parempaa yhteistyötä suomalaisen elokuvan tutkijoiden välille. SETS suunnitteleekin päivän mittaisen tutkijaseminaarin järjestämistä syksylle 2010.

Lisäksi seura tuki Helsingin yliopiston Elokuva- ja televisiotutkimuksen oppiaineen järjestämää seminaaria Väkivallan lumo – väkivallan representaatiot ja niiden eettiset implikaatiot elokuvassa, televisiossa ja videopeleissä., joka järjestettiin Helsingissä 11.-12.9.2009.

6. Jäsenyydet ja edustukset

Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Suomen tiedekustantajien liiton ja Lähikuva-yhdistyksen jäsen. SETS on jatkanut myös yhteistyötään Suomen elokuva-arkiston, Taideteollisen korkeakoulun, Turun yliopiston mediatutkimuksen, Tampereen yliopiston tiedotusopin ja Helsingin yliopiston elokuva- ja tv-tutkimuksen oppiaineiden kanssa.

7. Talous

Seuran taloudellinen tilanne on vakiintuneella tasolla ja mahdollistaa seuran perustoiminnan sekä pienimuotoisen oma-aloitteisen toiminnan. Seuran muu toiminta on kuitenkin riippuvainen ulkopuolisista avustuksista. Seura sai toimikaudellaan avustusta Tieteellisten seurain valtuuskunnalta Lähikuva-lehden julkaisemiseen.


Toimintakertomus 2008

24 maaliskuun, 2009

HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSESSA 20.3.2009

1. Yleistä

Tämä on kertomus Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran (SETS ry.) vuodelta 2008. Vuosi 2008 oli seuran kahdeskymmeneskolmas toimikausi.

Lue lisää…


Toimintakertomus 2007

14 maaliskuun, 2008

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry.
Sällskapet för Filmsforskning i Finland ry.

TOIMINTAKERTOMUS, toimikausi 2007
HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSESSA 14.3.2008

1. Yleistä

Tämä on kertomus Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran (SETS ry.) toimikaudelta 2007. Toimikausi alkoi Seuran vuosikokouksesta 10.3.2007 ja päättyi Seuran sääntöjen mukaisesti 31.12.2007. Vuosi 2007 oli seuran kahdeskymmenestoinen toimikausi.

Toimikautena 2007 SETSin jäsenmäärä säilyi ennallaan, jäseniä oli noin 80. Toimintavuonna seura oli erittäin aktiivinen. Apurahojen turvin seura julkaisi artikkelikokoelman Suomalaisuus valkokankaalla, järjesti seminaarin Between Science and Myth – The Past in Contemporary Cinema sekä uudisti www-sivunsa. Sekä kirja että seminaari saivat hyvin medianäkyvyyttä. Seminaarin pääpuhuja Andrew Higson esiintyi Filmtid-ohjelmassa vierailunsa aikana. Lokakuussa Helsingin kirjamessuilla julkaistusta kirjasta kirjoitettiin useita arvosteluja, haastatteluja. Muun muassa Anneli Lehtisalo esiintyi kirjan aiheen tiimoilta Yleisradion A-studiossa.

Toimikaudella otettiin käyttöön seuran uudet säännöt, joiden mukaisesti seuran toimikausi on kalenterivuosi. Sääntöuudistuksen myötä korostui myös sähköisen viestinnän rooli seuran sisäisessä tiedotuksessa. Vuonna 2007 järjestettiin sääntöjen mukaisesti SETSin ensimmäinen syyskokous 8.11.2007 Tieteiden talolla. Syyskokouksen yhteydessä avattiin käyttöön seuran uudet www-sivut ja juhlittiin Suomalaisuus valkokankaalla -teoksen julkaisua. Lue lisää…


Toimintakertomus 2006

11 maaliskuun, 2007

Hyväksytty Seuran vuosikokouksessa 10.3.2007

1. Yleistä

Tämä on kertomus Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran (SETS ry.) vuosikokousten välisestä toiminnasta toimikautena 2006. Vuosikokouksien välinen aika on 11.3.2006-10.3.2007. Vuosi 2006 oli seuran kahdeskymmenesensimmäinen toimikausi.

Toimikautena 2006 SETSin jäsenmäärä säilyi ennallaan. Seuran taloudellinen tilanne on edelleen heikko. Seura on toimikautena hakenut avustusta Tieteellisten seurain valtuuskunnalta, Suomen Akatemialta, Tiedekustantajilta Opetusministeriöltä valtakunnallisten elokuva-alan järjestöjen valtionavustusta, Suomen kulttuurirahastolta, Alfred Kordelinin rahastolta ja Kansan sivistysrahastolta. Tieteellisten seurain valtuuskunta myönsi seuralle 2000 euroa Lähikuva-lehden julkaisemiseen. Tiedekustantajat myönsivät seuralle 1000 euroa internet-sivujen uudistamiseen ja Valtion elokuvataidetoimikunta myönsi 5000 euroa Suomalaisuus valkokankaalla –teoksen julkaisuun. Näistä kaksi jälkimmäistä apurahaa käytetään toimikaudella 2007.

Toimikauden aikana käsiteltiin seuran sääntöjen muutos, jossa seuran toimikausi muutettiin kalenterivuosittaiseksi. Samalla sääntöihin kirjattiin maininta sähköisen viestinnän merkityksestä seuran sisäisessä tiedotuksessa. Sääntömuutos hyväksyttiin lopullisesti kevään 2006 vuosi-kokouksessa ja sääntömuutos tulee voimaan vuoden 2007 toimikauden alusta. Lue lisää…


Toimintakertomus 2005

11 maaliskuun, 2006

HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSESSA 11.3.2006.

1. Yleistä

Tämä on kertomus Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran (SETS ry.) vuosikokousten välisestä toiminnasta toimikautena 2005. Vuosikokouksien välinen aika on 12.3.2004–11.3.2005. Vuosi 2005 oli seuran 20-vuotisen toiminnan juhlavuosi.

Toimikautena 2005 SETS kasvatti jäsenmääräänsä, mutta jäi silti taloudellisesti tiukkaan tilanteeseen avustusrahoituksen vähyyden vuoksi. Seura on toimikautena hakenut avustusta Suomen Akatemialta, Opetusministeriöltä valtakunnallisten elokuva-alan järjestöjen valtionavustusta, Suomen kulttuurirahastolta ja Kansan sivistysrahastolta. Suomen Akatemia myönsi seuralle 2000 euroa Lähikuva-lehden julkaisemiseen, muista lähteistä ei saatu ulkopuolista rahoitusta. Lue lisää…