Toimintakertomus 2009

5 huhtikuun, 2010

SETS ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2009
HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSESSA 5.3.2010

1. Yleistä

Tämä on kertomus Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran (SETS ry.) vuodelta 2009. Vuosi 2009 oli seuran kahdeskymmenesneljäs toimikausi.

Toimikautena 2009 SETSin jäsenmäärä säilyi entisellä tasolla, jäseniä oli yhteensä 69. Toimintavuonna seura järjesti animaatioihin keskittyvän seminaarin sekä kotimaista elokuvaa tutkivien tutkijatapaamisen. Samalla valmisteltiin Imaginary Japan – konferenssijulkaisu julkaisukuntoon.

Vuoden sääntömääräiset kokoukset järjestettiin Helsingissä 20.3.2009 ja 26.11.2009. Kevätkokouksessa käsiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2008 ja syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010 sekä valittiin vuoden 2010 hallitus.

2. Hallitus

SETSin vuoden 2008 syyskokouksessa (2.12.2007) valittiin hallitus vuodelle 2009. Hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin Harri Kilpi (Helsinki), varapuheenjohtajaksi Jaakko Seppälä (Espoo), sihteeriksi Outi Hakola (Helsinki) ja muiksi jäseniksi Henry Bacon (Helsinki), Outi Hupaniittu (Turku) ja uusina jäseninä Marjo Kolehmainen (Tampere) ja Eija Niskanen (Tokio). Hallituksesta erosi vuoden vaihteessa Varpu Rantala, Satu Kyösola ja Jenni Hokka.

Hallituksen ulkopuoliseksi taloudenhoitajaksi valittiin Helena Honka-Hallila. Vuoden 2010 tilintarkastajina jatkoivat Juha Elomäki (Tampere) ja Katja Rintala (Turku), varatilintarkastajiksi Hanna Kangasniemi (Helsinki) ja Tapani Maskula (Turku).

Hallitus kokoontui toimikaudella 4 kertaa: 4.2, 1.9., 9.10 ja 26.11.2009. Kaikki hallituksen kokoukset pidettiin Helsingissä. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Kilpi (4), Hakola (3), Bacon (4), Hupaniittu (4), Kolehmainen (2), Niskanen (1) ja Seppälä (3).

3. Jäsenistö ja tiedottaminen

Vuonna 2009 seuran jäsenmäärä oli 69, joista 24 oli opiskelijajäseniä ja 42 varsinaisia jäseniä sekä 3 ilmaisjäseniä. Jäsenmaksun suorittaneille lähetettiin vuoden 2009 Lähikuvan vuosikerta.

Seuran tiedottaminen tapahtui pääosin sähköpostilistan (sets@uta.fi) ja www-sivujen kautta, https://sets.wordpress.com/. Vuosikokouskutsut lähetettiin postitse niille jäsenille, jotka eivät olleet ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan. Seuran sähköpostilistaa ylläpiti Marjo Kolehmainen.

Seuran www-sivuilla julkaistiin myös hallituksen kirjoittamia blogi-kirjoituksia. Sivuille on mahdollista pyytää myös seuran jäsenien tai muiden henkilöiden vierailevia blogi-kirjoituksia. Vuonna 2009 julkaistiin seuraavat kolumnit: Valkokankaan Hollywood (Jaakko Seppälä 4.3.), Suomalaisen elokuvan koko kuva (Outi Hupaniittu 21.4.), Tähti edustaa (Eija Niskanen 19.5.), Väkivallan lumoon (Harri Kilpi, 11.6.), Väkivallan lumo (Henry Bacon 7.9.) ja Poliittisesti epäkorrekti elokuvahuumori (Marjo Kolehmainen 2.11.).

4. Julkaisutoiminta

SETS on mukana Lähikuva-yhdistyksessä julkaisemassa Lähikuva-lehteä, joka on vakiintuneen aseman saavuttanut suomalainen elokuvan, television ja muun audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunut tieteellinen lehti. SETSin lisäksi Lähikuva-lehden julkaisijoihin kuuluvat Turun elokuvakerho, Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaine, Varsinais-Suomen elokuvakeskus ja Laurea-ammattikorkeakoulun viestinnän linja. Seuran jäsenyyteen sisältyy Lähikuva-lehti. Seura maksaa jokaisesta jäsentilauksesta 10 euroa. SETS haki vuonna 2009 taloudellista tukea Lähikuva-lehden julkaisutoimintaan Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Lisäksi lehti saa taloudellista tukea Valtion elokuvataidetoimikunnalta. Vuonna 2009 Lähikuvan päätoimittajana toimi FT Kimmo Laine ja toimitussihteerinä FM Katariina Kyrölä. Toimituskuntaan kuuluivat Sari Elfving, Ilona Hongisto, Martti Lahti, Anneli Lehtisalo, Mari Pajala, Antti Pönni, Laura Saarenmaa, Jaakko Seppälä ja Tanja Sihvonen.

Lähikuvasta ilmestyi toimikaudella neljä numeroa, jotka olivat teemanumeroita. Numeron 1/2009 teemana olivat mykkäelokuvat, numeron 2/2009 ruotsalaisuus, numeron 3/2009 juontajuus ja 4/2009 pohdittiin elokuva- ja televisiokritiikkiä.

Seuran kirjajulkaisujen levityskanavina olivat toimikauden aikana Tiedekirjan ja Akateemisen kirjakaupan ohella Helsingin Suomalainen kirjakauppa, Turun Kirjakahvila, Kirjavälitys Oy, verkkokirjakauppa Granum ja seuran omat www-sivut. Tilauksia tuli myös suoraan sihteeri Outi Hakolalle, joka hoiti seuran kirjamyynnin. SETS-kirjojen varasto sijaitsee Anneli Lehtisalon työhuoneessa Tampereella, ja Lehtisalo on myös hoitanut tilausten lähettämisen eteenpäin.

Vuoden 2009 aikana edistetiin Imaginary Japan -konferenssin julkaisua. Vuoden aikana saatiin kirjoittajilta artikkelien ensimmäiset versiot, hankittiin niille referee-kommentit ja kielentarkastatettiin artikkelit. Vuoden 2009 lopussa artikkelit saatettiin taittoon julkaisemista varten. Julkaisun vastuuhenkilönä toimii Eija Niskanen.

5. Seminaarit

Vuonna 2009 Suomen Elokuvatutkimuksen Seura järjesti seminaarin kotimaisesta animaatiosta. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Suomalaisen Elokuvan Festivaalin kanssa Turussa 15.4.2009. Seminaarissa olivat puhujina tutkija Outi Hakola (Kotimainen animaatio osana elokuvakulttuuria), tutkija Tuula Leinonen (Suomalaisen animaation tekeminen ja pala-animaatiot), elokuvaohjaaja Kari Juusonen (Niko. Lentäjän poika -elokuva sekä kokemuksia nukke- ja vaha-animaatiosta) ja tutkija Marjo Kolehmainen (Animaatio ja huumori).  Seminaarin yhteydessä järjestettiin koostenäytös Turun ammattikorkeakoulussa animaatioita opiskelevien töistä ja tämän lisäksi animaatio oli yksi keskeinen teema Suomalaisen Elokuvan festivaalilla.

SETS järjesti 16.4.2009 yhteistyössä Turun yliopiston historian laitoksen kanssa tapaamisen suomalaisen elokuvan tutkijoille. Keskustelutilaisuudessa oli 10 osanottajaa useista eri yliopistoista ja korkeakouluista, aina graduntekijöistä jo väitelleisiin tutkijoihin. Tilaisuus onnistui erinomaisesti ja osallistujien yhteisenä toivomuksena oli saada sille jatkoa, jolla voidaan luoda entistä parempaa yhteistyötä suomalaisen elokuvan tutkijoiden välille. SETS suunnitteleekin päivän mittaisen tutkijaseminaarin järjestämistä syksylle 2010.

Lisäksi seura tuki Helsingin yliopiston Elokuva- ja televisiotutkimuksen oppiaineen järjestämää seminaaria Väkivallan lumo – väkivallan representaatiot ja niiden eettiset implikaatiot elokuvassa, televisiossa ja videopeleissä., joka järjestettiin Helsingissä 11.-12.9.2009.

6. Jäsenyydet ja edustukset

Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Suomen tiedekustantajien liiton ja Lähikuva-yhdistyksen jäsen. SETS on jatkanut myös yhteistyötään Suomen elokuva-arkiston, Taideteollisen korkeakoulun, Turun yliopiston mediatutkimuksen, Tampereen yliopiston tiedotusopin ja Helsingin yliopiston elokuva- ja tv-tutkimuksen oppiaineiden kanssa.

7. Talous

Seuran taloudellinen tilanne on vakiintuneella tasolla ja mahdollistaa seuran perustoiminnan sekä pienimuotoisen oma-aloitteisen toiminnan. Seuran muu toiminta on kuitenkin riippuvainen ulkopuolisista avustuksista. Seura sai toimikaudellaan avustusta Tieteellisten seurain valtuuskunnalta Lähikuva-lehden julkaisemiseen.

Advertisement