Toimintakertomus 2008

HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSESSA 20.3.2009

1. Yleistä

Tämä on kertomus Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran (SETS ry.) vuodelta 2008. Vuosi 2008 oli seuran kahdeskymmeneskolmas toimikausi.

Toimikautena 2008 SETSin jäsenmäärä säilyi ennallaan, jäseniä oli yhteensä 80. Toimintavuonna seuran toiminta keskittyi kansainvälisen konferenssin Imaginary Japan -järjestämiseen. Konferenssi oli seuralta iso ponnistus, joka oli mahdollista toteuttaa saatujen apurahojen turvin. Konferenssi sai myös kiitettävästi huomiota ja kävijämäärä lähestyi 100 henkeä. Vuonna 2009 seura tulee julkaisemaan konferenssijulkaisun tilaisuudessa pidetyistä esitelmistä.

Vuoden sääntömääräiset kokoukset järjestettiin Helsingissä 14.3.2008 ja 2.12.2008. Kevätkokouksessa käsiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007 ja syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009 sekä valittiin vuoden 2009 hallitus.

2. Hallitus

SETSin vuoden 2007 syyskokouksessa (8.11.2007) valittiin hallitus vuodelle 2008. Hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin Harri Kilpi (Helsinki), varapuheenjohtajaksi Jaakko Seppälä (Espoo), sihteeriksi Outi Hakola (Helsinki) ja muiksi jäseniksi Henry Bacon (Helsinki), Jenni Hokka (Tampere), Satu Kyösola (Helsinki), Outi Nieminen (vaihtoi nimensä vuoden aikana Hupaniituksi), (Turku) ja uutena jäsenenä Varpu Rantala (Helsinki). Hallituksesta erosi vuoden vaihteessa Liisa Lehmusto (Helsinki).

Hallituksen ulkopuoliseksi taloudenhoitajaksi valittiin Helena Honka-Hallila. Vuoden 2008 tilintarkastajina jatkavat Katja Rintala (Turku) ja Juha Elomäki (Tampere). Varatilintarkastajiksi valittiin Tapani Maskula (Turku) ja Liisa Lehmusto (Helsinki).

Hallitus kokoontui toimikaudella 5 kertaa: 22.1., 14.3., 19.3., 9.9. ja 14.10.2008. Kaikki hallituksen kokoukset pidettiin Helsingissä. Lisäksi järjestettiin yksi sähköpostikokous 4.-5.6.2008. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Kilpi (6), Hakola (6), Bacon (5), Hokka (3), Hupaniittu (4), Kyösola (4), Rantala (3) ja Seppälä (6).

3. Jäsenistö ja tiedottaminen

Vuonna 2008 seuran jäsenmäärä oli 80, joista 33 oli opiskelijajäseniä ja 44 varsinaisia jäseniä sekä 3 ilmaisjäseniä. Jäsenmaksun suorittaneille lähetettiin vuoden 2008 Lähikuvan vuosikerta.

Seuran tiedottaminen tapahtui pääosin sähköpostilistan (sets@uta.fi) ja www-sivujen kautta, https://sets.wordpress.com/. Vuosikokouskutsut lähetettiin postitse niille jäsenille, jotka eivät olleet ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan. Seuran sähköpostilistaa ylläpiti Jenni Hokka.

Seuran www-sivuilla julkaistiin myös hallituksen kirjoittamia blogi-kirjoituksia. Sivuille on mahdollista pyytää myös seuran jäsenien tai muiden henkilöiden vierailevia blogi-kirjoituksia. Vuonna 2008 kolumnin kirjoittivat: Jaakko Seppälä (Jazz-aika elokuvassa Murha vailla syyllistä), Outi Nieminen (Arvostelulaji), Satu Kyösola (Seura tekee kaltaisekseen), Outi Hakola (Kauhujen konferenssi), Harri Kilpi (Ekokriittisiä ajatuksia Into the Wildista).

4. Julkaisutoiminta

SETS on mukana Lähikuva-yhdistyksessä julkaisemassa Lähikuva-lehteä, joka on vakiintuneen aseman saavuttanut suomalainen elokuvan, television ja muun audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunut tieteellinen lehti. SETSin lisäksi Lähikuva-lehden julkaisijoihin kuuluvat Turun elokuvakerho, Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaine, Varsinais-Suomen elokuvakeskus ja Laurea-ammattikorkeakoulun viestinnän linja. Seuran jäsenyyteen sisältyy Lähikuva-lehti. Seura maksaa jokaisesta jäsentilauksesta 10 euroa. SETS haki vuonna 2008 taloudellista tukea Lähikuva-lehden julkaisutoimintaan Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Lisäksi lehti saa taloudellista tukea Valtion elokuvataidetoimikunnalta. Vuonna 2008 Lähikuvan päätoimittajana toimi FT Kaarina Nikunen ja toimitussihteerinä YTM Heidi Keinonen. Toimituskuntaan kuuluivat Sari Elfving, Ilona Hongisto, Martti Lahti, Anneli Lehtisalo, Sanna Härmä, Mari Pajala, Laura Saarenmaa, Jaakko Seppälä ja Tanja Sihvonen.

Lähikuvasta ilmestyi toimikaudella neljä numeroa, jotka olivat teemanumeroita. Numeron 1/2008 teemana oli matkalla, numeron 2/2008 Youtube, numeron 3/2008 dokumenttielokuva ja numerossa 4/2008 pohdittiin rajanylityksiä.

Seuran kirjajulkaisujen levityskanavina olivat toimikauden aikana Tiedekirjan ja Akateemisen kirjakaupan ohella Helsingin Suomalainen kirjakauppa, Turun Kirjakahvila, Kirjavälitys Oy, verkkokirjakauppa Granum ja seuran omat www-sivut. Tilauksia tuli myös suoraan sihteeri Outi Hakolalle, joka hoiti seuran kirjamyynnin. SETS-kirjojen varasto sijaitsee Anneli Lehtisalon työhuoneessa Tampereella, ja Lehtisalo on myös hoitanut tilausten lähettämisen eteenpäin.

5. Konferenssit ja seminaarit

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura järjesti 18.-20.9.2008 kansainvälisen Imaginary Japan –konferenssin. Konferenssi oli ensimmäinen laatuaan Pohjoismaissa ja sai osakseen huomattavasti mielenkiintoa.

Konferenssin keskeisenä teemana oli japanilainen populaarikulttuuri, sen globalisoituminen ja globalisaation keskeiset syyt sekä vaikutukset paikallisiin kulttuureihin. Konferenssissa aihetta lähestyttiin monitieteisesti ja puheissa kosketeltiin elokuvia, animea, mangaa, pukeutumismuoteja, japanilaista designia, tietokonepelejä, taidetta, kaupunkikulttuuria ja popmusiikkia. Ylipäätään japanilaista fantasiaa ja kulttuuriteollisuutta lähestyttiin monelta kannalta. Monitieteinen ja monikulttuurinen (osallistujia Aasiasta, Afrikasta, Euroopasta ja Amerikasta) lähestymistapa osoittautui hyvin hedelmälliseksi, sillä näin päästiin keskustelemaan japanilaisen kulttuurin monikansallisista ulottuvuuksista ja puolestaan globalisaation heijastumisesta takaisin japanilaiseen populaarikulttuuriin ja yhteiskuntaan laajemmin.

Konferenssiin oli kutsuttu pääpuhujiksi neljä kansainvälisesti alan tunnettua edustajaa: Professori Machiko Kusahara (Wasedan yliopisto, Japani), Professori Susan Napier (Tufts University, Yhdysvallat), Tohtori Alex Zahlten (Mainzin yliopisto ja Nippon Connectionin festivaalijohtaja, Saksa) ja tokiolainen elokuvaohjaaja Shinji Imaoka (Japani). Lisäksi konferenssissa oli yhteensä 16 muuta kutsuttua puhujaa. Heistä 5 oli ulkomaisia ja 11 suomalaisia.

Ulkomaiset puhujat:

 • Tohtorikoulutettava Patrick W. Galbraith, University of Tokyo
 • PhD Kelly Hansen, San Diego State University
 • Tohtorikoulutettava Cindy Lisica, University of the Arts London
 • Researcher Lars M. Sorensen, University of Copenhagen
 • Elokuvantekijä Cobus Van Staden, South African Broadcasting Corporation

Kotimaiset puhujat:

 • Varapuheenjohtaja Katariina Alainen, JRockFinland ry.
 • Fil.yo. Tuuli Bollmann, Helsingin yliopisto
 • Dosentti Minna Eväsoja, Helsingin yliopisto
 • Lisensiaatti Jenny Kangasvuo, Oulun yliopisto
 • Tohtorikoulutettava Riikka Matala, Lapin yliopisto
 • Professori Frans Mäyrä, Tampereen yliopisto
 • Lisensiaatti Eija Niskanen, Taideteollinen korkeakoulu
 • Tutkimusassistentti Anna Rantasila, Tampereen yliopisto
 • Tohtorikoulutettava Heli Rantavuo, Taideteollinen korkeakoulu Helsinki
 • Joni Selinheimo, Turku Living Expression
 • Johtaja Teppo Turkki, Art Universities of Finland (IADE)

Konferenssin osallistujamäärä oli 100 henkeä. Konferenssin torstain ja perjantain akateemisesti painotettu osuus järjestettiin Helsingin yliopiston päärakennuksessa ja lauantain yleisöllekin avoin päivä järjestettiin Kansallisen Audiovisuaalisen Arkiston elokuvateatterissa Orionissa. Lauantaina oli lisäksi paikalla konferenssiin rekisteröityneiden lisäksi muita kuuntelijoita, mutta heiltä ei kerätty erikseen osallistujanimilistaa. Arvion mukaan muita kuin rekisteröityneitä osallistujia oli noin 20 henkilöä.

Konferenssin pääjärjestäjänä toimi Suomen Elokuvatutkimuksen Seura. Seura oli asettanut konferenssijärjestelyihin erillisen toimikunnan, jonka puheenjohtajana ja siten konferenssin vastuullisena johtajana toimi Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran sihteeri Outi Hakola. Hänen lisäkseen toimikuntaan kuuluivat konferenssisihteeri Eija Niskanen, SETSin puheenjohtaja Harri Kilpi, SETSin hallituksen jäsenet Henry Bacon ja Varpu Rantala sekä Tampereen yliopistolta Katja Valaskivi.

Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran lisäksi konferenssin järjestelyihin osallistui muita tahoja. Pääyhteistyökumppanit laajentavat omalta osaltaan konferenssin teeman käsittelyä itse tapahtuman ulkopuolelle ja takaavat aihepiirin syvällisen käsittelyn.

 • Helsinki International Film Festival / Rakkautta ja Anarkiaa –festivaali, joka esitti konferenssin teemaan liittyviä elokuvia osana ohjelmistoaan.
 • Kansallinen Audiovisuaalinen Arkisto, jonka tiloissa järjestettiin lauantain konferenssiohjelman osuus ja joka esitti konferenssin teemaan liittyviä elokuvia Imaginary Japan elokuvasarjassaan syksyn 2008 mittaan.
 • International Institute for Popular Culture, joka julkaisee konferenssissa esitetyt esitelmät referoidussa muodossa vuoden 2009 aikana.

Lisäksi mukana järjestelyissä toimivat useiden yliopistojen laitokset, joiden opiskelijat suorittivat seminaarin osana omia opintojaan.

 • Aasian ja Tyynenmeren tutkimus, Renvall-instituutti, Helsingin yliopisto
 • Elokuva- ja televisiotutkimus, Helsingin yliopisto
 • Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus, Turun yliopisto
 • Mediatutkimus, Turun yliopisto
 • Tiedotusopin laitos, Tampereen yliopisto
 • Elomedia, Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki

6. Jäsenyydet ja edustukset

Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Suomen tiedekustantajien liiton ja Lähikuva-yhdistyksen jäsen. SETS on jatkanut myös yhteistyötään Suomen elokuva-arkiston, Taideteollisen korkeakoulun, Turun yliopiston mediatutkimuksen, Tampereen yliopiston tiedotusopin ja Helsingin yliopiston elokuva- ja tv-tutkimuksen oppiaineiden kanssa.

7. Talous

Seuran taloudellinen tilanne on vakiintuneella tasolla ja mahdollistaa seuran perustoiminnan sekä pienimuotoisen oma-aloitteisen toiminnan. Seuran muu toiminta on kuitenkin riippuvainen ulkopuolisista avustuksista. Seura sai toimikaudellaan avustusta Tieteellisten seurain valtuuskunnalta Lähikuva-lehden julkaisemiseen sekä rahoitusta Imaginary Japan konferenssiin seuraavilta tahoilta: The Japan Foundation, Suomen kulttuurirahasto, Scandinavia – Sasakawa Foundation, Federation of Finnish Learned Societies ja Helsingin yliopiston rehtorin toimisto.

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: