Esittely


Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry.
(SETS) toimii elokuvaan ja muuhun audiovisuaaliseen kulttuurin kohdistuvan tutkimuksen ja kiinnostuksen edistämiseksi.

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura kokoaa yhteen elävää kuvaa tutkivia, opettavia, opiskelevia ja harrastavia ihmisiä ympäri Suomen. Seuran sähköpostituslistalla on noin sata ihmistä, ja jäsenmaksun maksaa vuosittain noin 80 ihmistä. Seuran pääasialliset toimintamuodot ovat julkaisutoiminta, tiedotustoiminta ja seminaarien järjestäminen. SETS on mukana julkaisemassa Lähikuva-lehteä, joka on vakiintuneen aseman saavuttanut suomalainen elokuvan, television ja muun audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunut tieteellinen lehti.


SETSin historiaa lyhyesti
Suomen Elokuvatutkimuksen Seura (SETS) perustettiin 23.11.1985 Turussa. Hanke oli sitä ennen ollut vireillä mm. Treen lyhytelokuvajuhlien yhteydessä järjestetyissä elokuvatutkimuksen tapaamisissa. Ensimmäiseksi seuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Sihvonen ja ensimmäisen hallituksen jäseninä olivat Tuike Alitalo, Erikki Huhtamo, Ywe Jalander, Raimo Kinisjärvi ja Tarmo Malmberg.

SETS perustettiin edistämään akateemisen elokuvatutkimuksen juurtumista Suomeen. Perustamisvuonna ei Suomessa ollut vielä yhtäkään alan vakiintunutta yliopistollista oppiainetta tai professuuria. Osaltaan seurankin toiminnan kautta tilanne koheni 1990-luvulle tultaessa. Elokuvan ja television tutkimus on seuran toiminnan aikana syventynyt ja laajentunut sekä Turun yliopiston elokuva- ja televisiotieteen oppiaineen myötä että muihin yliopistoihin perustettujen elävän kuvan tutkimusta sisältävien perus- ja aineopintokokonaisuuksien myötä.

Vuodesta 1987 SETS on julkaissut Lähikuva-lehteä, joka on Suomen ainoa tieteellinen elokuvalehti. Vuonna 1994 kirjojen julkaisu päätettiin ottaa seuran vakituiseksi toimintamuodoksi. SETS-sarjassa on ilmestynyt sittemmin kaikkiaan viisi teosta.

Seuran alkuvuosien suurin haaste oli 1987 Turussa järjestetty pohjoismainen elokuvatutkijoiden tapaaminen. Vuodesta 1991 alkaen seura on joka toinen vuosi järjestänyt elokuva- ja tv-tutkimuksen päivät. Päivillä on esiintynyt ulkomaisia tutkijoita, ja niillä on kokoontunut teemojen ympärille nivottuja työryhmiä. Vuodesta 1992 on järjestetty myös kesäkouluja, joihin on ulkomaisten tutkijoiden johdolla kokoonnuttu kurssimaiseen työskentelyyn perus- ja jatko-opiskelijoiden kanssa. Seuran vieraana on nähty maailman tunnetuimpia elokuvan ja kulttuurin tutkijoita, kuten Steve Neale, Chris Holmlund, Richard Dyer, Mimi White ja Susan Napier.

SETSin historian suurin ponnistus oli vuonna 1996 Punkaharjun Retretissä järjestetty Popular European Cinema -konferenssi, johon suomalaisten tutkijoiden ohella osallistui kymmeniä ulkomaisia tutkijoita. PEC oli laajin koskaan Suomessa järjestetty elokuvatutkimuksen tapahtuma. SETSin organisoima toinen laaja kansainvälinen konferenssi toteutui vuonna 2008, kun seura järjesti Imaginary Japan – konferenssin japanilaisesta populaarikulttuurista.

Seuran jäsenmäärä on kahdenkymmenen vuoden kuluessa kolminkertaistunut. Samaan aikaan SETS on vakiinnuttanut toimintamuotonsa ja julkaisufooruminsa. Toiminnan sisällölliset painotukset ovat sen sijaan jatkuvasti muuttuvia. Liikkuvan kuvan tutkimusta koskevat kysymykset kun liittyvät varsin laajasti kulttuurihistoriaan, audiovisuaaliseen mediakulttuuriin, mediakasvatukseen, tietoyhteiskuntaan, estetiikkaan, etiikkaan ja niin edelleen.

Mainokset

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: