Esittely

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura (SETS) toivottaa mukaansa kaikki elävää kuvaa tutkivat, opettavat, opiskelevat ja harrastavat ihmiset ympäri Suomen. Seura on ainoa rekisteröity yhdistys, jonka tehtävänä on näin laaja-alaisessa muodossa edistää suomalaista audiovisuaalisen kulttuurin tutkimusta sekä tukea alan tutkimuksen, opetuksen sekä mediakasvatuksen kehittämistä.

Seuran jäsenyys on avoin kaikille seuran tavoitteista kiinnostuneille.

Seuran jäsenet tekevät merkittävää kulttuurityötä osallistumalla Lähikuva-lehden julkaisemiseen. Lähikuva on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä elokuvan ja mediakulttuurin tutkimukseen keskittynyt tieteellinen aikakauslehti, jonka julkaisijoihin SETS on kuulunut lehden perustamisesta vuonna 1987 alkaen. Voi kehumatta sanoa, että on vuonna 1985 perustetun SETS:n ansiota, että lehti perustettiin. Kuluneiden 35 vuoden ajan yhteistyö on ollut tiivistä, ja lehti on ollut yhdistyksen jäsenetu. Näin ollen yhä edelleen jokaisesta SETS:n jäsenmaksusta osa siirtyy Lähikuvalle, joka nykyisin ilmestyy avoimena verkkojulkaisuna.

Seuran jäsenten vuosittainen kohokohta on SETS:n legendaarinen syysseminaari, jota on järjestetty jo toistakymmentä vuotta. Kyseessä on matalan kynnyksen tapahtuma, johon jäsenet tulevat esittelemään tutkimusaiheitaan, keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä ja verkostoitumaan. Perinteisesti parhaat ideat tutkimushankkeiksi ja julkaisuiksi on keksitty päivän lopuksi ravintola Kaislassa.

SETS järjestää myös muita seminaareja ja tilaisuuksia tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan. Kyse on kuitenkin pienimuotoisesta yhdistystoiminnasta, joten uudet innokkaat aktiivit ovat tervetulleita.

Aikaisempia seminaareja ja konferensseja ovat olleet esimerkiksi:

– 2019 – Elokuva ja kirjallisuus -seminaari

– 2017 – 100 vuotta toiseutta suomalaisessa elokuvassa -seminaari

– 2012 – You, Me, User – Conference on User-Generated Content -konferenssi

– 2008 – Imaginary Japan – Japanese Fantasy in Contemporary Popular Culture -konferenssi

– 2007 – Between Science and Myth – Past in Contemporary Cinema -seminaari

Muistakaa, että seura on yhtä kuin jäsenistönsä! Ottakaa yhteyttä, kertokaa, vaikuttakaa. Esimerkiksi syysseminaarin yhteydessä sääntömääräisessä syyskokouksessa pohditaan seuraavan vuoden toimintaa, mutta sinne asti ei tarvitse odottaa. Tulkaa mukaan, osallistukaa.

 

SETSin julkaisut

Vuodesta 1994 alkaen SETS on toiminut myös julkaisijana. Omia julkaisuja on ilmestynyt kuusi:

– Henry Bacon, Anneli Lehtisalo, Pasi Nyyssönen (toim.): Suomalaisuus valkokankaalla: kotimainen elokuva toisin katsoen. Like ja SETS 2007.

– Rick Altman: Elokuva ja genre. Vastapaino ja SETS 2002.

– Mervi Pantti: Kaikki muuttuu …: elokuvakulttuurin jälleenrakentaminen Suomessa 1950-luvulta 1970-luvulle. SETS 1998.

– Anu Koivunen: Isänmaan moninaiset äidinkasvot: sotavuosien suomalainen naisten elokuva sukupuoliteknologiana. SETS 1995.

– Kimmo Laine: Murheenkryyneistä miehiä?: suomalainen sotilasfarssi 1930-luvulta 1950-luvulle. SETS 1994.

– Kari Uusitalo: Kuvaus – kamera – käy: lähikuvassa suomifilmit ja Suomi-Filmi Oy. Kirjastopalvelu ja SETS 1994.

 

SETSin historiaa lyhyesti

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura (SETS) perustettiin 23.11.1985 Turussa. Hanke oli sitä ennen ollut vireillä mm. Tampereen lyhytelokuvajuhlien yhteydessä järjestetyissä elokuvatutkimuksen tapaamisissa. Ensimmäiseksi seuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Sihvonen ja ensimmäisen hallituksen jäseninä olivat Tuike Alitalo, Erkki Huhtamo, Ywe Jalander, Raimo Kinisjärvi ja Tarmo Malmberg.

SETS perustettiin edistämään akateemisen elokuvatutkimuksen juurtumista Suomeen. Perustamisvuonna ei Suomessa ollut vielä yhtäkään alan vakiintunutta yliopistollista oppiainetta tai professuuria. Osaltaan seurankin toiminnan kautta tilanne koheni 1990-luvulle tultaessa. Elokuvan ja television tutkimus on seuran toiminnan aikana syventynyt ja laajentunut sekä Turun yliopiston elokuva- ja televisiotieteen oppiaineen myötä että muihin yliopistoihin perustettujen elävän kuvan tutkimusta sisältävien perus- ja aineopintokokonaisuuksien myötä.

Vuodesta 1987 SETS on julkaissut Lähikuva-lehteä, joka on Suomen ainoa tieteellinen elokuvalehti. Vuonna 1994 kirjojen julkaisu päätettiin ottaa seuran vakituiseksi toimintamuodoksi. SETS-sarjassa on ilmestynyt sittemmin kaikkiaan viisi teosta.

Seuran alkuvuosien suurin haaste oli 1987 Turussa järjestetty pohjoismainen elokuvatutkijoiden tapaaminen. 1990-luvulla seura järjesti joka toinen vuosi elokuva- ja tv-tutkimuksen päivät. Päivillä esiintyi ulkomaisia tutkijoita, ja niillä kokoontui teemojen ympärille nivottuja työryhmiä. Vuodesta 1992 järjestettiin myös kesäkouluja, joihin on ulkomaisten tutkijoiden johdolla kokoonnuttu kurssimaiseen työskentelyyn perus- ja jatko-opiskelijoiden kanssa. Seuran vieraana on nähty maailman tunnetuimpia elokuvan ja kulttuurin tutkijoita, kuten Steve Neale, Chris Holmlund, Richard Dyer, Mimi White ja Susan Napier.

SETSin historian suurin ponnistus oli vuonna 1996 Punkaharjun Retretissä järjestetty Popular European Cinema -konferenssi, johon suomalaisten tutkijoiden ohella osallistui kymmeniä ulkomaisia tutkijoita. PEC oli laajin koskaan Suomessa järjestetty elokuvatutkimuksen tapahtuma.

Advertisement

Kommentointi on suljettu.

%d bloggaajaa tykkää tästä: