Jäsenyys & tietosuoja

SETSin jäseneksi voi liittyä kuka tahansa elokuvan, television tai audiovisuaalisen kulttuurin tutkimuksesta kiinnostunut. Jäseneksi liitytään maksamalla seuran jäsenmaksu seuran tilille.

Jäsenetuihin kuuluvat Lähikuva-lehden vuosikerta, sähköpostilistan tiedotteet, alennukset SETSin kirjoista sekä etusija ja / tai alennus SETSin järjestämiin tilaisuuksiin. Jäsenyys alkaa kunkin kalenterivuoden alusta.

Jäsenmaksut vuodelle 2018:

Jäsenmaksun minimimaksu vuodelle 2018 on 30 euroa.
Opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja työttömiltä jäsenmaksu on 15 euroa.
Suomen elokuvatutkimuksen seuraa voi myös tukea halutessaan suuremmalla summalla, joten ilmoitetut jäsenmaksut ovat siis minimisummia.

SETSin sähköpostilistalle SETS@uta.fi liitytään lähettämällä viesti osoitteeseen listserv(at)uta.fi. Viestin otsikkorivi jätetään tyhjäksi ja itse viestiksi kirjoitetaan:

SUBSCRIBE listannimi Etunimi Sukunimi

Jos Elli Elokuvatutkija siis haluaisi liittyä listalle, hän kirjoittaisi: SUBSCRIBE SETS Elli Elokuvatutkija.

Liityttyäsi listalle voit lähettää postia listan nimen mukaiseen osoitteeseen.

Poistuminen

Listserv-listoilla käyttäjä itse voi poistua listalta lähettämällä seuraavanlaisen viestin osoitteeseen listserv(at)uta.fi:

SIGNOFF listannimi

Listan nimi siis kirjoitetaan viestiin ilman @uta.fi-päätettä, esimerkiksi SIGNOFF SETS. Otsikkoa tähänkään sähköpostiviestiin ei tarvita.

 

Henkilötietojen käsittely SETSissä

SETSin toiminnassa käsitellään henkilötietoja muun muassa yhdistyksen hallinnossa, jäsenyysasioissa ja toiminnan järjestämisessä. Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käsittelevät vain ne henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu.

 

SETS:in jäsenrekisteri

 Rekisterinpitäjä: Suomen elokuvatutkimuksen seura

Osoite: Suomen elokuvatutkimuksen seura, Alue- ja kulttuurintutkimus, PL 59, 00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 44 240 7119‬

Sähköposti: elokuvatutkimuksen.seura (at) gmail.com

 

Rekisterin yhteyshenkilö: Janne Salminen, +358 44 240 7119‬, janne.t.salminen (at) helsinki.fi


Suomen elokuvatutkimuksen seura ry ylläpitää rekisteriä jäsenistään, joille se suuntaa toimintansa ja joilta se kerää jäsenmaksua toimintansa rahoittamiseksi. Suomen elokuvatutkimuksen seura on Lähikuva ry:n jäsen ja seura rahoittaa keräämillään jäsenmaksuillaan myös Lähikuva-lehden julkaisemista. Niinä vuosina, jolloin Lähikuva-lehti ilmestyy paperisena, se on Suomen elokuvatutkimuksen seuran jäsenetu kaikille maksaneille jäsenille.

Rekisterin tietosisältö
Jäsenen nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, liittymisvuosi, tieto vuosista joina on maksanut jäsenmaksun.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenten omat ilmoitukset.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Niinä vuosina, jolloin Lähikuva-lehti ilmestyy paperisena, jäsenten nimet ja postiosoitteet toimitetaan Lähikuva-yhdistykselle.Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

SETSin jäsenenä Sinulla on oikeus

  • saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • tietojen poistamiseen
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kun jäsen eroaa Suomen elokuvatutkimuksen seurasta, hänen tietonsa siirretään passiivirekisteriin. Seura tallentaa omaan historialliseen arkistoonsa tiedon jäsenistään, mutta tiedot minimoiden. Arkistoitavat tiedot: nimi, jäsenyysvuodet.

Mainokset

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: