Embodied Film Language Symposium

17 marraskuun, 2015

Symposium on Embodied Film Language is held at the University of Helsinki, December 4 – 5, 2015.

EFL programme

WELCOME!

Organized by:

 • Helsinki University Film and Television Studies
 • Helsinki Collegium for Advanced Studies
 • Helsinki University Theatre Studies post-graduate seminar
 • Helsinki University Doctoral School in Humanities and Social Sciences
 • University of the Arts, Helsinki
 • Finnish Society for Film Studies
Advertisement

SETS SYYSSEMINAARI 2015

9 lokakuun, 2015

Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran tutkijaseminaari 2015

Perjantaina 13.11. klo 10.00–17.15
Tieteiden talo, seminaarisali 505 (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki)

OHJELMA

10.00   Tilaisuuden avaus
10.15   Jouko Aaltonen ”Yhteiskunnallisen dokumenttielokuvan retoriikkaa”
10.45   Maiju Kannisto ”MTV:n ohjelmamainonnan retoriikan muutos 1980- luvulta 2000-luvulle”
11.15   Antti Ville Kärjä ”Questioning ethnomusicological filmmaking”

11.45  Kahvitauko

12.00   Ira Österberg ”Musiikki Dinara Asanovan elokuvissa”
12.30   Mia Öhman ”Tarkovskin Peili – elokuvan synty ja vastaanotto”
13.00   Pauli Heikkilä ”Sodan ja rauhan miesten miehet: Dokudraamaa Kekkosen Suomessa”

13.30  Lounastauko (omakustanteinen)

14.30   Kaisa Hiltunen ”Kuulumattomuus ja erilaisuus kotimaisessa elokuvassa”
15.00   Tommi Römpötti ”Maantiede luokkarajan määrittäjänä 2000-luvun suomalaisissa road-elokuvissa”

15.30 Kahvitauko

15.45 Jaakko Seppälä ”Vähällä paljon. Kameran minimalistinen näkökulma Aki Kaurismäen elokuvissa”
16.15 Linda Lahdenperä ”Yritä uudelleen. Aikasilmukat ja pelimekaniikka”
16.45 Miia Huttunen ”Elokuvien itä ja länsi UNESCOn the Major Project on the Mutual Appreciation of Eastern and Western Cultural Values -hankkeen kontekstissa”

17.30 Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran syyskokous

TERVETULOA!

Lisätietoja: elokuvatutkimuksen.seura@gmail.com


SETS syyskokous 2015

9 lokakuun, 2015

Hyvä Suomen elokuvatutkimuksen seura ry:n jäsen,

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 13.11.2015 Helsingissä. Helsingissä Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, sali 505). Kokous pidetään klo 17.15 – 18.00.

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Järjestäytyminen: valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Lähikuva-lehden muuttuminen open access -julkaisuksi
 7. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2016
 8. Vuoden 2016 toimintasuunnitelman hyväksyminen
 9. Vuoden 2016 talousarvion hyväksyminen
 10. Hallituksen ja tilintarkastajien valitseminen toimikaudelle 2016
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

Hallituksen puolesta,

Outi Hakola


SETSin syysseminaari 2015

9 syyskuun, 2015
Suomen elokuvatutkimuksen seura järjestää jo perinteiseen tapaan seminaarin elokuvan ja audiovisuaalisen median tutkijoille Helsingissä Tieteiden talolla perjantaina 13.11.2015 klo 10-17.

Ohjelmassa on ajankohtaiseen tutkimukseen tutustumista, materiaaliesittelyjä, keskusteluja ja verkostoitumista. Mukaan ovat tervetulleita kaikki elokuvaa, televisiota, pelejä, av-mediaa tai niihin liittyviä aiheita tutkivat ja tutkimuksesta kiinnostuneet – niin graduntekijät, väitöskirjantekijät kuin väitelleetkin!

Esitelmäehdotukset (max. 200 sanaa) tulee lähettää 30.9.2015 mennessä seuran sähköpostiosoitteeseen: elokuvatutkimuksen.seura@gmail.com


CFP: Embodied Film Language

10 kesäkuun, 2015

We invite paper proposals for a symposium on

Embodied Film Language – Filmic narration as a biocultural phenomenon

Time and date: University of Helsinki, Friday to Saturday 4-5 December 2015
Organizing parties:

 • Helsinki University Film and Television Studies
 • Helsinki Collegium for Advanced Studies (Lyuba Bugaeva)
 • Helsinki University Theatre Studies post-graduate seminar
 • Helsinki University Doctoral School in Humanities and Social Sciences
 • University of the Arts, Helsinki
 • Finnish Society for Cinema Studies

Core approaches: Cognitive science, formalist film analysis, phenomenology and hermeneutics

Keynote speakers:

 • Eija-Liisa Ahtila (Finnish Academy of Fine Arts)
 • Lyuba Bugayeva (St Petersburg State University)
 • Aaron Taylor (Lethbridge University)

Content

How film narration on different levels of perception and understanding

 •  is based on mechanisms of perception and cognition that have developed through our evolution
 • builds on our ability to infer on the basis of body language what other people are doing and why (embodied proto-narratives)
 • emerges through acting in relation to what has been referred to as ”intentional visual behaviour of film” (Sobchack)
 • models simultaneously both our biological and social being-in-the-word and our orientation towards it
 • adapts other arts particularly as regards the narrativization of body language (facial expressions, gestures, prosodic features)
 • calibrates verbal and nonverbal expressions by stylistic means
 • participates in the construction of both collective and individual identities
 • creates, echoes and negotiates selfhood vs. otherness patterns and encounter related scenarios
 • expresses cultural differences related to body language

Proposals of max. 400 words on these or closely related topics should be sent to Henry Bacon (henry.bacon@helsinki.fi) by 31. August 2015. Symposium organizers will assist in making bookings for accommodation, but basically participants will have to make their own arrangements.


Toimintakertomus 2014

7 huhtikuun, 2015

SETS ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2014
HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSESSA 31.3.2015

1. Yleistä

Tämä on kertomus Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran (SETS ry.) vuodelta 2014. Vuosi 2014 oli seuran kahdeskymmeneskahdeksas toimikausi.

Toimikautena 2014 SETSin jäsenmäärä laski hieman. Jäseniä oli vuonna 2014 yhteensä 72, tämä oli viisi jäsentä vähemmän kuin vuonna 2013.

Vuoden sääntömääräiset kokoukset järjestettiin Helsingissä 28.3.2014 ja 25.11.2014. Kevätkokouksessa käsiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013. Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä valittiin vuoden 2015 hallitus.

2. Hallitus

SETSin vuoden 2013 syyskokouksessa (27.11.2013) valittiin hallitus vuodelle 2014. Hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin Jaakko Seppälä (Helsinki), varapuheenjohtajaksi Outi Hupaniittu (Helsinki), sihteeriksi Maija Uusitalo (Turku) ja muiksi jäseniksi Henry Bacon (Helsinki), Outi Hakola (Helsinki), Marjo Kovanen (Helsinki), Anna Möttölä (Helsinki), Tytti Rantanen (Tampere) ja Kaisa Hiltunen (Jyväskylä). Hallituksen ulkopuoliseksi taloudenhoitajaksi valittiin Helena Honka-Hallila. Vuoden 2013 toiminnantarkastajina toimivat Juha Elomäki (Tampere) ja Harri Kilpi (Helsinki).

Hallitus piti toimikaudella viisi kokousta: 6.2., 31.3., 11.6., 19.08., ja 19.11.2013. Kolme hallituksen kokouksista pidettiin Helsingissä, kaksi kokouksista oli sähköpostikokouksia. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Hakola (4), Uusitalo (3), Bacon (4), Hupaniittu (4), Möttölä (3), Seppälä (5), Rantanen (3), Hiltunen (3).

3. Jäsenistö ja tiedottaminen

Vuonna 2014 seuran jäsenmäärä oli 72, joista 22 oli opiskelijajäseniä ja 47 varsinaisia jäseniä sekä 3 ilmaisjäseniä. Jäsenmaksun suorittaneille lähetettiin vuoden 2014 Lähikuvan vuosikerta.

Seuran tiedottaminen tapahtui pääosin sähköpostilistan (sets@uta.fi), Facebookin (facebook.com/SETSry) ja www-sivujen kautta, https://sets.wordpress.com/. Vuosikokouskutsut lähetettiin postitse niille jäsenille, jotka eivät olleet ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan. Seuran sähköpostilistaa ylläpiti Sami Kolamo.

4. Julkaisutoiminta

SETS on mukana Lähikuva-yhdistyksessä julkaisemassa Lähikuva-lehteä, joka on vakiintuneen aseman saavuttanut suomalainen elokuvan, television ja muun audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunut tieteellinen lehti. SETSin lisäksi Lähikuva-lehden julkaisijoihin kuuluvat Turun elokuvakerho, Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaine, Varsinais-Suomen elokuvakeskus ja Laurea-ammattikorkeakoulun viestinnän linja. Seuran jäsenyyteen sisältyy Lähikuva-lehti. Seura maksaa jokaisesta jäsentilauksesta 10 euroa. SETS haki vuonna 2014 taloudellista tukea Lähikuva-lehden julkaisutoimintaan Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Lisäksi lehti saa taloudellista tukea Valtion elokuvataidetoimikunnalta.

Vuonna 2014 Lähikuvan päätoimittajana toimi Laura Saarenmaa ja toimitussihteerinä Tytti Rantanen. Numerossa 3–4/2014 toimitussihteerinä toimi Kaisu Hynnä. Toimituskuntaan kuuluivat Jenni Hokka, Ilona Hongisto, Maiju Kannisto, Katariina Kyrölä, Martti Lahti, Kimmo Laine, Anneli Lehtisalo, Rami Mähkä, Mari Pajala, Antti Pönni, Tommi Römpötti, Jaakko Seppälä ja Tanja Sihvonen. Lähikuvasta ilmestyi toimikaudella kolme numeroa, jotka olivat teemanumeroita. Numeron 1/2014 teemana oli mediamaisema, numeron 2/2014 teemana oli Femme Fatale ja tuplanumeron 3–4/2014 teemana oli elokuvan paikat.

Seuran kirjajulkaisujen levityskanavina olivat toimikauden aikana Tiedekirjan ja Akateemisen kirjakaupan ohella Helsingin Suomalainen kirjakauppa, Turun Kirjakahvila, Kirjavälitys Oy, verkkokirjakauppa Granum ja seuran omat www-sivut.

5. Seminaarit

Vuonna 2014 SETS järjesti jäsenseminaarin Helsingissä tieteiden talolla 25.11.2014. Tilaisuus tarjosi seuran jäsenille mahdollisuuden esitellä tutkimustaan, verkostoitua ja nähdä alan uutta kiinnostavaa tutkimusta. Tilaisuuteen osallistui 25 SETSin jäsentä.

6. Jäsenyydet ja edustukset

Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Suomen tiedekustantajien liiton ja Lähikuva-yhdistyksen jäsen. SETS on jatkanut myös yhteistyötään Kansallisen audiovisuaalisen instituutin, Aalto-yliopiston, Turun yliopiston mediatutkimuksen, Tampereen yliopiston tiedotusopin ja Helsingin yliopiston elokuva- ja tv-tutkimuksen oppiaineiden kanssa.

7. Talous

Seuran taloudellinen tilanne on vakiintuneella tasolla ja mahdollistaa seuran perustoiminnan sekä pienimuotoisen oma-aloitteisen toiminnan. Seuran muu toiminta on kuitenkin riippuvainen ulkopuolisista avustuksista. Seura sai toimikaudellaan avustusta Tieteellisten seurain valtuuskunnalta Lähikuva-lehden julkaisemiseen.


Kevätkokous

21 maaliskuun, 2015

Hyvä Suomen elokuvatutkimuksen seura ry:n jäsen,

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 31.3.2015 Helsingissä. Kokouspaikkana on Helsingin yliopistolla Henry Baconin työhuone, joka sijaitsee päärakennuksen uudella puolella 4. kerroksessa (Fabianinkatu 33, huone 4024). Kokous pidetään klo 17.00 – 18.00.

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Järjestäytyminen: valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuoden 2014 toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastajien lausunnon käsittely
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
7. Muut esille tulevat asiat
8. Ilmoitusasiat
9. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!


Suomen elokuvatutkimuksen seuran syyskokous

17 marraskuun, 2014

Hyvä Suomen elokuvatutkimuksen seura ry:n jäsen,

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 25.11.2014 Helsingissä. Kokouspaikkana on Helsingin yliopistolla Henry Baconin työhuone, joka sijaitsee päärakennuksen uudella puolella 4. kerroksessa (Fabianinkatu 33, huone 4024). Kokous pidetään klo 18.00 – 19.00.

Esityslista
1.  Kokouksen avaaminen
2.  Järjestäytyminen: valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3.  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4.  Työjärjestyksen hyväksyminen
5.  Ilmoitusasiat
6.  Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2015
7.  Vuoden 2015 toimintasuunnitelman hyväksyminen
8.  Vuoden 2015 talousarvion hyväksyminen
9.  Hallituksen valitseminen toimikaudelle 2015
10.  Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!


Suomen elokuvatutkimuksen seuran seminaari

29 lokakuun, 2014

Suomen elokuvatutkimuksen seura järjestää seminaarin elokuvan ja audiovisuaalisen median tutkijoille Helsingissä Tieteiden talolla keskiviikkona 5.11.2014 klo 11.00–17.00.
Ohjelma:

klo. 11.00  tilaisuuden avaus

klo. 11.15  Haptis-visuaalinen kokemus elokuvassa Gå Med Fred Jamil – Ma Salama Jamil (2008)
Niina Oisalo,Turun yliopisto,  mediatutkimus

klo. 11.45  Yksityisen ja julkisen rajapinnassa: suremisen audiovisuaalinen kuvaaminen
Outi J. Hakola, Alue- ja kulttuurintutkimus, Helsingin yliopisto

klo. 12.15   Tutkimustehtävänä television tuotantokulttuurin muutos
Maiju Kannisto,Turun yliopisto, kulttuurihistoria

klo. 12.45   Lounas (omakustanteinen)

klo. 13.45  ”Docventures” ja dokumentaarisuuden talous
Iiris Ruoho, Tampereen yliopisto, CMT (tiedotusoppi)

klo. 14.15  Sukupuolistunut väkivalta 2000-luvun suomalaisessa elokuvassa
Anna Pitkämäki, Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimusen laitos

klo. 14.45  Mieskuvat suomalaisessa 2000-luvun elokuvassa
Titta Karlstedt, Turun yliopisto, mediatutkimus

klo. 15.15  Kahvi

klo. 15.30   Mykkäelokuva ja akustiikka
Mikko Kylliäinen, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos

klo. 16.00  Kuvauksen moninaisuus Aki Kaurismäen elokuvissa
Jaakko Seppälä, Helsingin yliopisto, elokuva- ja televisiotutkimus

klo. 16.30  Vanhuus 2000-luvun kotimaisessa elokuvassa
Hanna Varjakoski, Turun yliopisto, mediatutkimus

Tervetuloa!


Suomen elokuvatutkimuksen seuran seminaari 5.11.2014

28 elokuun, 2014
 
Suomen elokuvatutkimuksen seura järjestää seminaarin elokuvan ja
audiovisuaalisen median tutkijoille Helsingissä Tieteiden talolla
keskiviikkona 5.11.2014 klo 9.00–16.00.
 
Ohjelmassa on ajankohtaiseen tutkimukseen tutustumista,
materiaaliesittelyjä, keskusteluja ja verkostoitumista. Mukaan ovat
tervetulleita kaikki elokuvaa, av-mediaa tai niihin liittyviä aiheita
tutkivat ja tutkimuksesta kiinnostuneet – niin väitöskirjantekijät, jo
väitelleet kuin graduntekijätkin!
 
Osallistujia pyydetään valmistelemaan lyhyt esitys (noin 20 min)
omasta tutkimusaiheestaan. Esitelmien maksimipituus ja aikataulu
varmistuvat, kun tiedetään osallistujamäärä. Tilaisuuteen voi
osallistua myös ilman esitystä.
Seminaarin jälkeen on varattu mahdollisuus jatkaa keskustelua ja viettää
iltaa yhdessä.
 
Ilmoittautumiset 30.9.2014 mennessä Maija Uusitalolle osoitteella
amkuus@gmail.com
 
Ilmoitathan nimesi ja yhteystietojesi lisäksi
• organisaatiosi (esim. yliopisto ja oppiaine)
• tutkimusaiheesi
• esityksesi alustava otsikko
• tarvitsemasi laitteet (datatykki, dvd, internet)
• tarvitsetko aikaa elokuvanäytteiden esittämiseen?